Drugi o meni

Drugi o meni

Distancirana upletenost

Nezirović je pisac koji se ne skandalizira nad grijehom i slabošću ljudi, nego nad dominantnom nacionalističkom ohološću da smo "mi"
Drugi o meni

Optiranje za normalnost

Zadnje riječi u ovoj knjizi upućuju na to da je pisac, „na kraju puta, našao svoj grad“. Dodamo li tome
Drugi o meni

Boje rastakanja

“Kod Homera, kod Tolstoja, rat je imao sasvim razumljiv smisao: borilo se za lijepu Helenu, ili za Rusiju. Švejk i